Kontakt

Informácie podľa zákona o elektronickom obchode § 5 (1)
Zverejnenie podľa §§ 24, 25 Media Act
 
Vlastník, vydavateľ a výrobca médií:
Walter Grimm

Orchis Alley 27

1220, Viedeň

Všetky projekty v kategórii "Poradenstvo v oblasti manažmentu" sa realizujú výlučne s partnermi, ktorí spĺňajú potrebné obchodné požiadavky.

Všetky emaily odosielané na reklamné účely sú predmetom pokynov spoločnosti WKO:

Kedy nie je potrebný predchádzajúci súhlas s elektronickou poštou?


Predbežný súhlas s elektronickou poštou nie je výnimočne potrebný, ak sú splnené tieto päť podmienok:

  1. odosielateľ dostal kontaktné informácie pre správu súvisiacu s predajom alebo službou svojim zákazníkom a
  2. správa je určená na priame odosielanie vašich vlastných podobných produktov alebo služieb a 
  3. zákazník dostal príležitosť prijímať takéto správy pri zbere a
  4. bez a ľahko odmietnuť pri každom prenose a
  5. zákazník neodmietol dodávku vopred. Predovšetkým nesmie byť zaslaná príjemcom, ktorí sú zapísaní do takzvaného zoznamu EKG. Tento zoznam vedie Úrad pre reguláciu telekomunikácií a vysielania (www.rtr.at/ecg) a musí byť vždy dodržiavaný odosielateľom, ak nie je súhlas.
Pozor! Táto výnimka sa vzťahuje iba na elektronickú poštu (napr. E-maily a SMS), ale nie na telefónne hovory a faxy. Pre nich sa požiadavka na schválenie uplatňuje bez obmedzenia.