Členovia klastra pôsobia aj v oblasti kovoobrábania. Radšej vedľa nás vašu požiadavku.

V prílohe nájdete niekoľko príkladov projektov, ktoré sme vykonali.

pylón

TAB_TEXT

Vlna

TAB_TEXT